+32 (0)10 24 80 69

Vooroordelen ontkrachten

 

Een andere kijk: een wereld van verschil

Heb jij vooroordelen? Mooi zo! Dat betekent namelijk dat je een goed werkend stel hersenen hebt… Maar klop je toch niet te snel op de borst; durf je ook je eigen vooroordelen in vraag te stellen?
Vooroordelen vormen een enorme hinderpaal voor het tot stand komen van goede relaties tussen mensen. Verdwijnen de vooroordelen, dan verbeteren die relaties snel. Al gauw zie je een uitwisseling van kennis, competenties, hulpmiddelen, ideeën en meningen op gang komen. Op die manier ontstaat er een gemeenschappelijke intelligentie die rekening houdt met ieders eigen inbreng.
Echos Communciation heeft niet de ambitie om vooroordelen uit te roeien, maar wel om aan te tonen hoe ze werken, zodat iedereen ze voor zichzelf kritisch kan bekijken. Als je vooroordelen onder de loep neemt, kom je trouwens vanzelf terecht bij twee verwante problemen: discriminatie en geweld. Echos Communication zet zich in voor een wereld waar verschillen gezien worden als een verrijking, niet als reden tot verdeeldheid.
Eerste stap: voel je niet schuldig! Veel van je ‘eigen’ meningen worden je namelijk ingegeven door een geheel van heersende opvattingen, zonder dat je daar erg in hebt. Twijfel je nog? Lees dan hieronder hoe onze grijze cellen binnenkomende informatie ordenen…

 

Van categorieën tot discriminatie…

 

1

Categorieën

Ons brein brengt graag orde in nieuwe informatie. Afhankelijk van onze cultuur, opvoeding en persoonlijke ervaringen maken we categorieën aan, waarin we nieuwe informatie op basis van bepaalde criteria (kleur, vorm, statuut…) klasseren. Dat maakt ons leven een stuk gemakkelijker!

bv. In mijn hoofd bestaat een categorie met het label ‘moslim’

 

2

Stereotypes

Op basis van die categorieën vormen we ons ideeën waarvan we denken dat ze voor de hele categorie, de hele groep mensen gelden. Soms zit daar een grond van waarheid in, soms niet. In ieder geval houden ze geen rekening met individuele verschillen.

bv. Alle moslims hebben een baard en bidden vijf keer per dag

 

3

Vooroordelen

Een stereotype wordt een vooroordeel als je er een waardeoordeel aan toekent en er een (vaak negatieve) emotie mee verbindt. De samenleving en de groep waartoe je behoort spelen daarbij een grote rol.

bv. Mannen met een bruine huid, donkere ogen en een lange baard zijn moslimfundamentalisten, mogelijk terroristen, en dat zint me niet

 

4

Discriminatie

Vooroordelen zijn heel normaal, want ze zijn een product van de manier waarop ons brein en onze samenleving georganiseerd zijn. Ze zijn onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd vormen ze ook de voedingsbodem voor discriminatie.

bv. Met donkere mannen die een baard hebben wil ik niet samenwerken

 

Portrait - Mohamed AREJDAL - Maroc 2009

“Itnan Fi Wahed” – Portrait – © Mohamed AREJDAL – Marokko 2009

 

Het is jouw schuld niet dat je brein vooroordelen vormt…
Maar je bepaalt wel zelf wat je ermee doet!

Onze aanpak

Door de manier waarop zijn brein functioneert en zijn leven in groep is de mens haast voorbestemd om vooroordelen te ontwikkelen. De vraag is dan ook niet hoe je die vooroordelen kunt voorkomen, maar hoe je ermee omgaat. Blijven we de speelbal van hersenmechanismes die voortvloeien uit een oeroud overlevingsinstinct, waarin angst en het recht van de sterkste een grote rol spelen, of zijn we in staat om ons daar als mens overheen te zetten en nobelere idealen na te streven? Zijn we in staat om voldoende afstand te nemen van mechanismes die, hoe nuttig ze ooit ook waren, ons vooral in de weg zitten in de complexe multiculturele context van vandaag?

Onze opleidingen zijn erop gericht de deelnemers te laten voelen en begrijpen dat vooroordelen een volkomen natuurlijk fenomeen zijn dat onvermijdelijk is in de menselijke samenleving.  Omdat vooroordelen moeilijk te bestrijden zijn met argumenten alleen – dat weten we uit ervaring – heeft Echos Communication verschillende spellen, werkvormen en hulpmiddelen ontwikkeld die de deelnemers ertoe aanzetten om zich open te stellen voor verschillen en een meer genuanceerde kijk op de wereld te ontwikkelen, vanuit een nieuwsgierige, relativerende en bedachtzame houding.

Naargelang de leeftijd stellen we verschillende formules voor:

Meer informatie over deze formules vindt u onder de tab Vorming.

De opleidingen zijn momenteel alleen beschikbaar in het Frans.

 

De context

In een steeds complexere en multiculturele wereld lijkt het voor veel mensen de eenvoudigste en veiligste optie om terug te plooien op zichzelf en zich afwerend op te stellen tegen alles wat anders is. In heel Europa stijgt het aantal gevallen van homofobie, racisme en discriminatie op basis van geslacht of religie…

Volgens een peiling van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding loopt een groot deel van de Belgische bevolking nog steeds rond met etnocentrische vooroordelen. “31% van de ondervraagde personen verklaren onverdraagzaam te zijn tegenover etnische minderheden; 33% denkt dat bepaalde rassen begaafder zijn dan andere; 60% van de ondervraagden vindt dat, in bepaalde omstandigheden, racistische reacties verantwoord zijn […]. Deze enquête toont duidelijk aan dat er nog steeds sterke etnocentrische, xenofobe en zelfs racistische negatieve gevoelens, attitudes en vooroordelen blijven bestaan in de Belgische samenleving.”

Lees het rapport hier

Ontdek hier onze opleidingen rond vooroordelen

Ecole du Vivre Ensemble
- opvoeden -

Ecole du Vivre Ensemble
- opvoeden -

Onderwijzers opleiden zodat ze in staat zijn zelf activiteiten rond vooroordelen op te zetten in hun klas.

Meer weten

 

Harubuntu
- getuigen -

Harubuntu
- getuigen -

Afrika laat zijn stem horen! In de vier uithoeken van het continent zetten mannen en vrouwen de bakens uit voor een andere wereld.

Meer weten

 

TaPAJE
- sensibiliseren -

TaPAJE
- sensibiliseren -

Via een opleidingsmodule worden studenten in communicatie en journalistiek bewust gemaakt van  het bestaan van vooroordelen.

Meer weten

 

Opleiding op maat
- opleiden -

Opleiding op maat
- opleiden -

Ons opleidingsaanbod over ontkrachten van vooroordelen is breed en gericht op diverse doelgroepen… Waarmee kunnen we u helpen?

Meer weten

 

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.