+32 (0)10 24 80 69

Vooroordelen begrijpen

Van categorieën tot discriminatie…

 

1

Categorieën

Ons brein brengt graag orde in nieuwe informatie. Afhankelijk van onze cultuur, opvoeding en persoonlijke ervaringen maken we categorieën aan, waarin we nieuwe informatie op basis van bepaalde criteria (kleur, vorm, statuut…) klasseren. Dat maakt ons leven een stuk gemakkelijker!

bv. In mijn hoofd bestaat een categorie met het label ‘moslim’

 

2

Stereotypes

Op basis van die categorieën vormen we ons ideeën waarvan we denken dat ze voor de hele categorie, de hele groep mensen gelden. Soms zit daar een grond van waarheid in, soms niet. In ieder geval houden ze geen rekening met individuele verschillen.

bv. Alle moslims hebben een baard en bidden vijf keer per dag

 

3

Vooroordelen

Een stereotype wordt een vooroordeel als je er een waardeoordeel aan toekent en er een (vaak negatieve) emotie mee verbindt. De samenleving en de groep waartoe je behoort spelen daarbij een grote rol.

bv. Mannen met een bruine huid, donkere ogen en een lange baard zijn moslimfundamentalisten, mogelijk terroristen, en dat zint me niet

 

4

Discriminatie

Vooroordelen zijn heel normaal, want ze zijn een product van de manier waarop ons brein en onze samenleving georganiseerd zijn. Ze zijn onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd vormen ze ook de voedingsbodem voor discriminatie.

bv. Met donkere mannen die een baard hebben wil ik niet samenwerken

 

Portrait - Mohamed AREJDAL - Maroc 2009

“Itnan Fi Wahed” – Portrait – © Mohamed AREJDAL – Marokko 2009

 

Meerdere doelgroepen

We bieden verschillende formules aan voor studenten, begeleiders, leraars en elke groep van goede wil die interesse heeft voor de kwestie ‘vooroordelen’.

Wij passen ons programma aan in functie van de doelstellingen en de verwachtingen van de deelnemers. Wenst u een opleiding te volgen om activiteiten te leiden in een klas of in een jeugdbeweging? Of wil u uw werkomgeving bewuster maken? Of wil u praktische acties ondernemen om komaf te maken met vooroordelen? Wat ook uw noden zijn, wij kunnen met u een traject uitwerken dat beantwoordt aan uw situatie.

Interesse? Laat het ons weten!

Verwerven van kennis

Na afloop heeft de deelnemer aan de opleiding tot animator volgende kennis verworven:

 • hij kent de begrippen vooroordeel, stereotiep, discriminatie
 • hij kent de belangrijkste cognitieve mechanismen die aan de basis liggen van voorstellingen die tot vooroordelen leiden
 • hij kent de belangrijkste sociologische mechanismen die leiden tot vooroordelen en discriminatie
 • hij kent de principes van het automatische hersenfunctioneren bij vooroordelen
 • hij kent de principes van wisselen tussen de automatische mentale modus en de adaptatieve mentale modus
 • hij kent en begrijpt de impact van vooroordelen op slachtoffers maar ook op de drager van vooroordelen
 • hij kent de strategieën die men wel of niet moet gebruiken om een dialoog over vooroordelen aan te gaan

Verwerven van knowhow en sociale vaardigheden

Na afloop heeft de deelnemer aan de opleiding tot animator volgende vaardigheden verworven:

 • hij kan vooroordelen bij zichzelf en bij anderen identificeren
 • hij kan de intensiteit van het vooroordeel inschatten
 • hij kan de bestudeerde instrumenten en methoden gebruiken om de drager van vooroordelen tot meer nuance, relativering, nieuwsgierigheid en reflectie over het onderwerp van zijn vooroordeel te brengen
 • hij kan de informatie waarover hij beschikt gebruiken om een intelligente dialoog aan te gaan met de drager van vooroordelen
 • hij kan de kalmte bewaren wanneer hij met vooroordelen geconfronteerd wordt

Hieronder vind je drie workshops die in 2010 in scholen in Waals-Brabant gegeven werden.

Het dozenspel

Gelijkenissen en verschillen

De muggenacties

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.