+32 (0)10 24 80 69

Territoriale Coach

 

Van buitenaf bekeken

Lokaal potentieel als vertrekpunt

4 pilootsites

Duurzame resultaten

Onze coaches dienen het algemeen belang!

au sommet

Wat is een Territoriale coach?

 

De coach kan je vergelijken met een vroedvrouw: wanneer een vrouw bevalt, komt er techniek en technologie aan te pas (een uitgeruste verloskamer), de technische expert (de arts)is aanwezig  en hij weet hoe de baby naar buiten kan gebracht worden en hoe de eerste zorgen moeten toegediend worden. Tot slot en vooral is er ook een vroedvrouw die oor heeft naar de noden van de moeder . Zij vertaalt soms de moeilijke taal van de dokter en vertaalt ook de bezorgdheid van de moeder naar de dokter… De territoriale coach heeft een scharnierfunctie tussen de experten en de lokale bevolking, tussen de autoriteiten en de burgermaatschappij. De coach speelt meerdere rollen in het proces van toe-eigening van de eigen ontwikkeling door de gemeenschap. Hij kan zich ook beschikbaar houden voor gelijk welk ontwikkelingsthema dat de sociale vooruitgang bevordert.

 

Hij is een constante referentiefiguur die rekening houdt met alle aspecten die verband houden met de menselijke dimensie van projecten. Stelt het beslissingsproces iedereen in de mogelijkheid om zich uit te drukken? Houden de gekozen acties rekening met de inwoners van de streek? Werd het project waarachtig toegeëigend? Zullen de begunstigden een duurzame verandering merken in hun dagelijkse leven? Zijn de strategische posities die iedereen in de uitvoering van het project bekleedt gebaseerd op collectieve, solidaire dan wel op individuele belangen?

Hij is neutraal en polyvalent. De territoriale coach heeft de capaciteit om binnen een thema ervoor te zorgen dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt, zowel experten, institutionele vertegenwoordigers als begunstigden.

 

Hij onthult en maakt gebruik van het potentieel van de deelnemers. Het geheime wapen van de territoriale coach is zijn houding en zijn gedrag (sociale vaardigheden) die hij verder ontwikkelt op het ritme van zijn tussenkomsten. Hij maakt gebruik van innovatieve technieken en tools om iedereen de mogelijkheid te geven zich volledig uit te drukken. Hij beperkt daarbij de niet-comfortzones en valoriseert het menselijke vernuft… Hij maakt dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen en brengt hen tot zelf-ontdekte oplossingen.

Hij staat garant voor het opnemen van verantwoordelijkheid en het respecteren van engagementen door elke deelnemer. Hij voert de nodige evaluaties uit om de voortgang van het veranderingsproces te kunnen vaststellen.

Wil u meer weten over de opleiding tot territoriale coach? Of wil u meer informatie ontvangen over territoriale coaching om te weten of deze methode de oplossing kan zijn voor uw stad of gemeente? Contacteer dan rechtstreeks Gautier Brygo, de projectcoördinator.

Contacteer ons!

Eerste instrument van de coach : het sociogram

 

socHet territoriale sociogram brengt de relaties tussen de actoren in een bepaalde streek in kaart. Het geeft de interpersoonlijke en institutionele banden weer tussen organisaties en/of individuen. Ook de kwaliteit van deze relaties wordt onderzocht.

Het territoriale sociogram wordt opgemaakt voor een bepaald thema ofwel voor de ontwikkeling van het gebied als geheel. Het kan de aanwezige sterktes identificeren, maar ook de troeven en remmen voor de ontwikkeling van een streek. Om hun streek te ontwikkelen moeten de aanwezige actoren samenkomen om de uitdagingen die hen opwachten aan te pakken. De territoriale coach begeleidt hen bij dit initiatief.

Met het territoriale sociogram kan men het volgende identificeren:

  • de organisaties en hun niveaus van onderlinge verbondenheid;
  • de leiders en hun onderlinge relaties met de andere leiders en/of organisatie;
  • de competenties, de kennis en de knowhow die in de streek aanwezig is.

Het territoriale sociogram bestaat uit een overzicht van de relaties en een interpretatierapport. Zodra de territoriale coaches het territoriale sociogram hebben ingevuld en een rapport hebben geschreven, geeft het expertisecentrum er een kwalificatie aan die het diagnosewerk T0 ‘officieel’ maakt.

 

 

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.