+32 (0)10 24 80 69

HR- en netwerkondersteuning

services_strat3

Echos Communication baseert zich op de inzichten van de neurowetenschappen om organisaties en netwerken te adviseren en te begeleiden. Als basis voor hun tussenkomsten gebruiken onze consultants diverse leessleutels, technieken voor management of persoonlijke ontwikkeling en tools voor collectieve intelligentie.

Stress op het werk

Frightened and stressed young business womanIs stress publieke vijand nummer 1 geworden? Het is alleszins een zeer actueel thema in HR management. Met de versnelling van het professionele leven stapelen de taken zich op en worden de complicaties steeds talrijker.

Stress wordt over het algemeen als negatief ervaren en ze kan veel schade aanrichten, van conflicten tussen personeel tot demotivering van een heel team of moeilijke psychologische situaties. Stress is nochtans een waardevolle waardemeter die aangeeft dat iets vierkant draait. Ze kan dus uw beste raadgever zijn als u hem leert te ontcijferen.

Stress is een eenvoudig woord dat van toepassing is op talloze complexe situaties die een ongelooflijke diversiteit aan oorzaken en effecten kunnen hebben. Wij hebben verschillende instrumenten in ons aanbod om de oorzaak van stress te helpen bepalen (individueel, relationeel, organisationeel) en navenant te handelen.

 

Situatieschets

Arbeidsvoldoening: 75%

3 werknemers op 4 zijn tevreden over hun werk.

Ontplooiing op het werk: 57%

1 werknemer op 2 ontplooit zich op het werk.

Effect op de slaap: 33%

1 werknemer op 3 verklaart dat zijn slaap verstoord wordt door zijn werk.

Stress op het werk: 27%

1 werknemer op 4 zegt gestresseerd te zijn door zijn werk.

Individueel

Voor het beheersen van stress op individueel niveau bestaan er verschillende instrumenten om diagnosen te stellen en concreet tot actie over te gaan. Zo zijn er:

  • Het managen van overinvestering met het oog op een grotere efficiëntie
  • Het managen van de mentale modi met het oog op meer creativiteit

Relationeel

Het relationeel managen van stress is een bekwaamheid die men kan aanleren. In een eerste fase leert men de verschillende types stress goed te begrijpen om zo met een aangepaste attitude de stress te kunnen erkennen en beperken.

Organisationeel

Moet het individu zich aanpassen aan de organisatie of moet de organisatie zich onderwerpen aan het individu? Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. De biosystemiek zet evenwel organisaties en processen op en stelt ze verder op punt zodat ze compatibel worden met ons biologisch functioneren. Zin om meer te weten over de lus Macht-Verantwoordelijkheid? Of over het management van informatieverkeer? Ontdek de video hieronder!

 

Ontdek de biosystemiek in een oogopslag…

Wat haalt u eruit?

De neurocognitieve en gedragsmatige methode is het belangrijkste referentiekader gebruikt in onze diagnoses, evaluaties en opvolging. Ze wordt aangevuld door talrijke HRM- en persoonlijke-ontwikkelingsinstrumenten. Ziehier vier goede redenen om het uit te testen…

1

Onze aanpak is globaal en maakt dat prestatie en welzijn in uw organisatie verzoenbaar zijn. Het individu doet de groep vooruitgaan en de groep doet het individu ontluiken. Indien nodig kan het accent op een welbepaald aspect gelegd worden.
 
2

 Onze diagnoses kunnen de bronnen van conflicten identificeren en depersonaliseren. Al te vaak zoeken we een schuldige terwijl de organisatie of de context niet goed werken.

3

 Word uw eigen coach. Wanneer u de redenen van uw stress leert ontcijferen, nemen uw inzicht en sereniteit toe. De sfeer op het werk vaart er wel bij!
 
4

 Dankzij nieuwe managementstechnieken en een beter begrip van de drijfveren kan u de talenten van uw team gemakkelijker tot hun recht laten komen en complementariteit tussen individuen vaststellen.

Wil u hier meer over weten?

Contacteer ons!

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.