+32 (0)10 24 80 69

Sociale communicatie

Laat van je horen

Is uw boodschap duidelijk maar slaagt ze er niet in nieuwe doelgroepen te overtuigen? Misschien wordt het wel tijd dat u uw campagnes eens vanuit een ander hoek bekijkt: die van de persoonlijkheidsprofielen.

 

 

Meer weten?

Echos Communication heeft zich verdiept in enkele benaderingen en instrumenten die helpen om het menselijk gedrag, individueel en collectief,  beter te begrijpen en te managen. De ruggengraat van deze benaderingen is de Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode. Het is een model ontwikkeld door het onderzoekscentrum IME (Institut de Médecine Environnementale – www.ime.fr), onder leiding van Dr. Jacques Fradin.

Simpel gezegd kunnen we stellen dat we in een welbepaalde situatie steeds één van de twee mogelijke functioneringsmodi in werking stellen: ofwel de automatische mentale modus, ofwel de adaptieve mentale modus. De adaptieve mentale modus activeert de prefrontale hersenzones, de meest recente en meest geëvolueerde zones. De automatische mentale modus activeert zones die ouder zijn en minder geëvolueerd.

Bij eenvoudige en routinesituaties kan de automatische mentale modus de meest geschikte zijn omdat ze actieschema’s en routines voortbrengt die we kennen en die we gewoon zijn. Bij nieuwe, complexe of problematische situaties daarentegen is de meest gepaste mentale modus de prefrontale modus. Als we dus geconfronteerd worden met en niet kunnen ontsnappen aan een dergelijke situatie, kunnen we met de prefrontale mentale modus gepaster reageren, duidelijker zien en stress verminderen.

Het is echter niet gemakkelijk om de prefrontale cortex ‘op bevel’ te activeren, des te meer omdat hij onbewust in gang wordt gezet. Toch bestaan er bepaalde methodes om de activatie ervan te trainen en te versterken en zo de prefrontale cortex vaker in gang te zetten. Deze methode heeft efficiënte technieken om onze beslissingen beter te managen en gedragshefbomen te identificeren om tot actie over te gaan.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.