+32 (0)10 24 80 69

Een AV en een BR

De Algemene Vergadering (AV)

De statuten beschrijven de rol van de Algemene Vergadering, die bestaat uit de leden: bepalen welke richting de vereniging uitgaat en haar langetermijnvisie vastleggen.

De AV komt eenmaal per jaar samen, vaak in de maand juni. Ook een buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden in functie van de inhoud en de vorm die beschreven staan in de statuten.

In functie van de activiteiten van de ngo kan de leden gevraagd worden om deel te nemen aan andere evenementen, hetzij om beslissingen te nemen of om mee te werken aan bepaalde denkprocessen in verband met de vzw.

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Algemene Vergadering? Klik hier

De bestuursraad (BR)

Zij heeft de macht om beslissingen te nemen over alle operaties die binnen het sociale karakter vallen en niet door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. De leden worden door de AV aangesteld voor een periode van vier jaar.

De bestuursleden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

De BR vergadert vijfmaal per jaar. Op die dag heeft er geen Overlegraad plaats.

De gewone AV van 19 juni 2015 heeft het mandaat van commissaris opnieuw toegekend aan de ScPRL CLC (boulevard Charles Van Pée 87 A 1400 Nivelles), vertegenwoordigd door de heer Adil EL FILALI, bedrijfsrevisor, voor de boekhouding 2015 – 2016 -2017.

Ze heeft ook de samenstelling van de BR gewijzigd.

Ze nam akte van het vertrek van :

 • Mijnh. KABUTA Ngo Samzara – Vice-voorzitter
 • Mevr. ALLAERT Bénédicte – Bestuurslid
 • Mijnh. ILUNGA Léon-Michel – Bestuurslid

Ze verkoos tot nieuwe bestuursleden:

 • Mevr. IJZERMAN Eike
 • Mevr. MIETH Sara
 • Mijnh. BA Omar
 • Mijnh. KOMBILA Oscar
 • Mijnh. ELARBI Oussama

Naast deze laatste zetten de volgende leden hun mandaat voort :

 • Mijnh. MOORKENS Pierre
 • Mijnh. DENEYS Benoît
 • Mijnh. MANDOUZE Claire
 • Mijnh. VINCKE Pierre

De bestuursraad van 17 september heeft ook deze functies verkozen :  

Voorzitter: Mijnh. Pierre MOORKENS neemt ontslag als voorzitter en blijft lid van de BR.  Mijnh.Benoît DENEYS werd door de BR verkozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie.

Schatbewaarder: Mijnh. Benoît DENEYS neemt ontslag als schatbewaarder. Mijnh.Oscar KOMBILA werd door de BR verkozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie.

Secretaris: Mevr. Sara MIETH werd door de BR verkozen tot secretaris van de organisatie.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.