+32 (0)10 24 80 69

Vertel me wie je bent,

U bent een ngo

Echos Communication neemt een aparte plaats in in het landschap van ontwikkelingssamenwerking. Zo leggen wij de nadruk op het belang van soft skills in ontwikkelingssamenwerking. Op basis van de ervaring van actoren op het terrein en op basis van wetenschappelijk onderzoek verspreiden wij informatie via meerdere kanalen: n’GO Magazine, n’GO Blog, workshops, colloquia…

Daarnaast bieden wij aan de actoren in ontwikkelingssamenwerking diensten aan in HR-beleid, animatie van netwerken en communicatie. Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u hierover meer wil weten.

U bent een vereniging

Bent u actief in ontwikkelingssamenwerking, in het socio-culturele veld, in persoonlijke ontwikkeling of in permanente vorming? Voor elk van u kan Echos Communication een plus aanbrengen!

Onze twee voorkeurthema’s, met name ontkrachten van vooroordelen en soft skills, zijn erg transversale thema’s. Ze kunnen daarom aangepast worden aan zeer diverse doelgroepen.

Wij vinden het heel belangrijk onze ervaring te diversifiëren en uit te wisselen met actoren van diverse horizonten. Waarom u niet, bijvoorbeeld?

U bent een netwerk

Deel uitmaken van een netwerk is een enorme meerwaarde: meer impact, meer uitstraling, meer daadkracht. Maar er zijn enkele valkuilen die men moet vermijden om die voordelen te kunnen behouden.

Hoe zorg je ervoor dat de engagementen van het begin gerespecteerd worden? Hoe laat je plaats voor leiderschap bij de verschillende vertegenwoordigers? Hoe garandeer je de link tussen macht en verantwoordelijkheid? Eén voor één obstakels die een gezonde en efficiënte samenwerking in de weg kunnen staan.

Via het netwerk Harubuntu, de Territoriale Coaching en de biosystemiek heeft Echos Communication geleerd deze variabelen te managen… Een ervaring die we als dienst aan u aanbieden!

U bent leraar of opvangleerkracht in een lagere of kleuterschool

Respect voor diversiteit leert men van jongsaf aan. Het project EVE (Ecole du Vivre Ensemble) stelt educatief materiaal ter beschikking van leerkrachten over het bestrijden van vooroordelen, met name tegenover Afrika maar ook m.b.t het thama gender, zodat ze in hun klas een levenskader leren creëren dat openheid, tolerantie en samenleven bevordert.

De activiteiten maken gebruik van neurowetenschappelijke, pshychosociale en filosofische benaderingen, in een aangepast formaat voor 8 tot 13-jarigen.

Meer weten

U bent lid van het academisch personeel

formations_frameJournalistiek, communicatie, handelswetenschappen, sociale wetenschappen… Onze begeleiders werden reeds ontvangen door diverse faculteiten. Voor een auditorium of in kleine groepen, voor vier uren of voor twee dagen… Al onze opleidingen kunnen à la carte samengesteld worden.

Ontkrachten van vooroordelen is ons voorkeursthema. Onze opleidingen bestaan erin te doen beleven en begrijpen hoe vooroordelen een volstrekt natuurlijk en onontkoombaar fenomeen zijn in de menselijke samenleving. Echos Communication heeft situatieschetsen, methodes en tools ontwikkeld om de drager van vooroordelen zelf de weg te doen afleggen naar een grotere aanvaarding van verschillen, naar meer nuance, nieuwsgierigheid, relativeringsvermogen en reflectie.

Sinds 2013 hebben wij ook een module van 16 uren die op zoek gaat naar leiderschap…

Meer weten

Je bent student

Droom je van een samenleving met meer openheid? Waarin eenieder vrij is zijn eigen oriëntaties te kiezen? Een samenleving die haar pasvormen heruitvindt? Klein probleempje: verschillen trekken vooroordelen aan.

Genoeg van stereotypes? Wil je daar een vol auditorium met de neus op drukken? Onze sensibiliseringsmodules over vooroordelen bieden soelaas…

 

Neem contact met ons op

Wie is

het minst

corrupt?

Wie is het minst corrupt?

Frankrijk?

van

Uruguay?

Uruguay!

Wie is het minst corrupt?

Portugal?

van

Botswana?

Botswana!

Wie is het minst corrupt?

Rwanda?

van

China?

Rwanda!

Plooien uw

vooroordelen

voor

nieuwsgierigheid?

U bent een lokale verkozene, een actor uit het maatschappelijk middenveld of een economische speler…

Bent u gepassioneerd door de ontwikkeling van uw gemeente? Wil u dingen verbeteren op lokaal niveau? Bent u een politieke, economische of sociale actor in uw gemeenschap? Dan is Territoriale Coaching iets voor u!

Sinds 2011 faciliteert Echos Communication samen met partners CGLUA en REMESS synergiën tussen lokale actoren in Marokko. Waar gaat het om? Die actoren op de kar krijgen om een specifiek probleem op te lossen, of duurzame ontwikkeling van de streek promoten. Waarin zijn we origineel? We leggen het accent op de gedragsdimensie zodat elke actor een nieuwe en bevorderlijke houding aanneemt om een constructieve dialoog tussen hen op gang te trekken.

Territoriale coaches die in Marokko opgeleid zijn kunnen de lokale actoren begeleiden onafhankelijk van de aangebrachte thema’s.

De benadering is transversaal en gaat in de eerste plaats over het beheer van de menselijke dynamiek. Het komt de betrokken partijen toe om de thema’s te bepalen die voor hen prioritair zijn in hun streek.

Als u zelf aan duurzame lokale ontwikkeling wil doen, aarzel dan niet…

Wil u meer weten over Territoriale Coaching?

Zie de beschrijving van het project

U bent journalist

Echos Communication verlaat de betreden paden! Anders gezegd: we doen aan ontwikkelingssamenwerking op een heel andere wijze. De thema’s die wij aansnijden zijn een signaal van een vernieuwing die zich begint af te tekenen in de sector.

1


Soft skills hebben evenveel impact op een project dan kennis en vaardigheden. Je gedrag, houding en menselijke relaties leren beheren is een uitdaging die al te vaak vergeten wordt.
2


Ontwikkelingssamenwerking is menselijke dynamieken doen ontluiken en/of begeleiden. Echos Communication brengt zelfbeschikking en wederkerigheid in het spel.
3


Vooroordelen zijn een rem op ontwikkeling, ontdekking en uitwisseling. Als we ze leren kennen en begrijpen ligt de weg naar samenleven open.

Misschien heeft u wel zin om te investeren...

Met uw steun blaast u Echos Communication wind in de zeilen! Zoals vele andere organisaties rekenen wij op de vrijgevigheid van publieke en private schenkers om onze missie van algemeen belang te kunnen vervullen.

Op dit moment komt het merendeel van onze middelen van de Algemene Directie Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) (DGD) en de Fondation M die wij bedanken voor hun steun.

 

Deze afhankelijkheid van twee hoofdschenkers maakt ons evenwel kwetsbaar en wij wensen onze inkomstenbronnen dan ook uit te breiden. Enerzijds door betalende opleidingen aan te bieden en zo een leefbaar business model op te bouwen. Anderzijds door onze fondsenwerving te diversifiëren.

Interesseert ons project u? Als bedrijf, fonds of particulier? Neem dan contact met ons op zodat we hierover kunnen praten. Geld is een bestaansvoorwaarde, maar uw aanwezigheid is eveneens een gelegenheid om samen iets op te bouwen. U kan aan onze zijde dus een actor voor verandering worden en niet zomaar een bankrekeningnummer.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.