+32 (0)10 24 80 69

Partners

CGLU-Afrique

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique is de Afrikaanse poot van de UCLG, de belangrijkste vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden bij de Verenigde Naties. Met bemiddeling van burgemeesters, lokale verkozenen en vertegenwoordigers van lokale overheden brengt deze organisatie Afrikaanse dorpen, steden en gemeenschappen dichter bij elkaar. De zetel bevindt zich in Rabat (Marokko). Het CGLUA heeft een brugfunctie tussen het dagelijkse leven in Afrika en de nationale, regionale, pan-Afrikaanse en mondiale context. Ze “vechten voor een Afrikaanse eenheid en nemen vanuit de Basis de Afrikaanse ontwikkeling in handen”.

fondation-m-logo-300x268De Fondation M, is een instelling van openbaar nut die in 2007 werd opgericht door Pierre Moorkens, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Echos Communication. Als industrieel is hij zich sterk bewust van de grote menselijke en milieu-uitdagingen. Daarom wil hij de toepassingen uit onderzoek in de neuro- en gedragswetenschappen van het IME ter beschikking stellen van alle sociale actoren die zich op het terrein inzetten voor een menselijkere samenleving. Als pleitbezorger van de ontwikkeling en verspreiding van levensvaardigheden, steunt en vormt Fondation M veldwerkers die met hun werk een concrete sociale en maatschappelijke impact realiseren. Voor Fondation M is educatie daarvoor het belangrijkste actiedomein.

REMESSHet réseau marocain d’économie sociale et solidaire is een niet-politieke en niet-religieuze ngo van burgers, die de waarden en principes van de sociale en solidaire economie promoot. Vanuit Rabat (Marokko) verenigt en ondersteunt de ngo meer dan 50 verenigingen, coöperaties, netwerken, fondsen, vakbonden,… Ze is bovendien een platform voor debat rond sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid in ontwikkelingsprojecten. REMESS drukt de collectieve wens van de bevolking uit om deel te nemen aan de menselijke ontwikkeling.

Entraide NationaleDe Marokkaanse openbare instelling Entraide Nationale, gelegen in Rabat (Marokko), voorziet in de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen. Ze biedt hulp en ondersteuning aan de bevolking en draagt bij tot familiale en maatschappelijke emancipatie. In haar programma’s en acties werkt Entraide Nationale rond vier pijlers: sociale integratie, welzijnszorg, sociaal-cultureel werk en social engineering.

Belgische OntwikkelingssamenwerkingDe Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) maakt deel uit van de federale overheid en behoort tot de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Via dit kanaal werkt België mee aan een betere wereld zonder armoede, waar elk individu in vrede en veiligheid kan leven, met echte kansen tot zelfontplooiing.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.