+32 (0)10 24 80 69

Wie is

het minst

corrupt?

Wie is het minst corrupt?

Frankrijk?

van

Uruguay?

Uruguay!

Wie is het minst corrupt?

Portugal?

van

Botswana?

Botswana!

Wie is het minst corrupt?

Rwanda?

van

China?

Rwanda!

Plooien uw

vooroordelen

voor

nieuwsgierigheid?

Diverse formaten

Diverse formaten

Journalistiek, communicatie, handelswetenschappen, sociale wetenschappen… Onze begeleiders werden reeds ontvangen door diverse faculteiten. Voor een auditorium of in kleine groepen, voor vier uren of voor twee dagen… Al onze opleidingen kunnen à la carte samengesteld worden.

Wetenschappelijke aanpak

Wetenschappelijke aanpak

Onze opleidingen zijn gebaseerd op basis van het onderzoek en de resultaten van de sociale psychologie en de laatste bevindingen uit de neurowetenschappen. Ons pedagogisch team vereenvoudigt de concepten en vertrekt van de belevingswereld van de deelnemers om ze naar de praktijk te vertalen.

Hoge tevredenheid

Hoge tevredenheid

Na elke module vragen we aan de deelnemers om ons te evalueren. Aan de hand van deze  formulieren kunnen wij de inhoud en de pedagogie van onze opleidingen constant verbeteren. Leren op maat!

Naar meer openheid...

Naar meer openheid...

Deelnemen aan de opleiding van studenten is meteen ook deelnemen aan de opbouw van de maatschappij van morgen. Harmonieus samenleven is een grote uitdaging; het ontkrachten van vooroordelen is onze bijdrage tot dat ideaal.

Waarom pakken we vooroordelen aan?

Vooroordelen hebben een enorme impact op de slachtoffers en op de mensen die ze hebben.
De prachtige ervaring van Jane Elliott bewijst dit.

Contact

Onze opleidingen willen doen beleven en begrijpen hoe vooroordelen een volstrekt natuurlijk en onontkoombaar fenomeen zijn in de menselijke samenleving. Echos Communication vertrekt van het wetenschappelijk gebaseerd principe dat een drager van voordelen niet met argumenten overtuigd kan worden om zijn mening bij te stellen. Daarom heeft Echos Communication situatieschetsen, methodes en tools ontwikkeld om de drager van vooroordelen zelf de weg te doen afleggen naar een grotere aanvaarding van verschillen, naar meer nuance, nieuwsgierigheid, relativeringsvermogen en reflectie.

Interesse? Laten we praten!

We zouden ze willen afzweren,
maar de realiteit is wat ze is: iedereen heeft vooroordelen!

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.