+32 (0)10 24 80 69

Rondetafelgesprekken

Eendracht maakt macht!

Echos Communication wil niemand de les lezen. We zijn maar één van de vele actoren op het terrein met relevante ervaring en kennis. Maar als we willen dat ook geldschieters de ‘menselijke factor’ als doorslaggevend gaan beschouwen voor een geslaagde samenwerking, moeten de ngo’s de helpende handen in elkaar slaan.

Sinds 2013 brengt Echos Communication diverse ngo’s samen in rondetafelgesprekken. Tijdens deze uitwisselingsmomenten delen zij hun latente of expliciete kennis en ervaringen, en dit met een driedubbel doel:

1

De door de ngo’s gehanteerde werkwijzen ontdekken. Elke medewerker krijgt dagelijks te maken met menselijke attitudes en gedragingen. Ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om – bewust of onbewust, efficiënt of op een manier die voor verbetering vatbaar is.

2

De invloed en het belang van de menselijke factor documenteren op basis van de concrete ervaringen van de ngo’s.

3

De resultaten van deze uitwisselingen bekendmaken. De rondetafelgesprekken zijn een eerste stap in de richting van de sensibilisering van ngo’s en politiek lobbywerk.

Deze uitwisselingsmomenten tussen de verschillende spelers in de sector zijn een  recent gegeven. Een eerste gesprek rond vooroordelen heeft reeds plaatsgevonden en verschillende andere bijeenkomsten worden gepland in de loop van 2014. Voor meer informatie hierover of om deel te nemen aan deze gesprekken kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons management.

Join us!

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.