+32 (0)10 24 80 69

De Echos Conferenties

De mens in het centrum van ontwikkelingClose up of microphone in  conference room.

De positie van Echos Communication in de ontwikkelingssector is atypisch en complementair. Daar geven wij graag een woordje uitleg bij. Miguel de Clerck, directeur van Echos Communication, wil een forse stap zetten in uw richting met een reeks conferenties op maat, aangepast aan uw projecten en de bekommernissen van uw organisatie. Met zijn uiteenzettingen wil hij het debat bij u in gang zetten en samen nadenken over thema’s die bijdragen tot een sterkere verankering van uw projecten: menselijk gedrag en langetermijndenken, efficiëntie van het ontwikkelingswerk, veranderingsmanagement in ontwikkelingssamenwerking, tastbare vs ontastbare hulp, ownership… hoe pak je dat allemaal aan? Eén voor één vragen waarover Miguel de Clerck graag met u in gesprek treedt.

Miguel de Clerck

Biografie

Miguel de Clerck heeft 25 jaar ervaring in ontwikkelingswerk. Zijn parcours verliep langs de fase van de reconstructie (na natuurrampen en conflicten), met name in de gezondheidszorg, over Fairtrade tot de begeleiding van ontwikkeling vanuit gedrag en motivatie. Hij leefde verschillende jaren in diverse lageloonlanden (Tsjaad, Cambodja, Armenië) en was actief in talrijke andere landen in het kader van kortere missies, vooral in Afrika.

LinkedIn Contact

Onderwerpen

Menselijk gedrag en bestendiging

Hoe kan je aan het eind van een samenwerkingsproject het risico beperken dat het snel bergaf gaat of dat het project geplunderd wordt? Hoe kan je van dat project juist een springplank maken naar andere initiatieven, dynamieken en vectoren voor verandering?

De efficiëntie van ontwikkeling

Hoe kan het dat na zoveel decennia investering van energie, creativiteit en geld in ontwikkelingssamenwerking de resultaten nog niet beantwoorden aan de verwachtingen? Is het niet hoog tijd om het paradigma van interventie aan een nieuwe denkoefening te onderwerpen?

Veranderingsmanagement in ontwikkelingssamenwerking

Hoe kan je naast de logische kaders een veranderingsstrategie ontwikkelen die rekening houdt met het onverwachte en tegelijk stress vermijden? Een empirisch model.

Tastbare vs ontastbare hulp

Tastbare hulp (materiaal, logistiek) vs ontastbare hulp (empowerment). Donatoren voor het dilemma van de gift : de onmiddellijkheid van resultaten of investeren in duurzame verandering ?

Ownership ! Ja, maar hoe ? De ervaring van Marokko

Ownership of toeëigening: er schijnt een consensus te bestaan over de absolute noodzaak ervan. Maar hoe maak je dat concreet ? Onze ervaring met Territoriale Coaching in Marokko.

Geïnteresseerd? Contacteer Miguel de Clerck voor meer info.

CONTACT