+32 (0)10 24 80 69

Meer soft skills

Uw houding en niet zozeer uw talenten
maken je groot…

Het basis-aanvoelen van Echos Communication is dat de relationele en gedragsdimensie onvoldoende in rekening wordt gebracht in ontwikkelingssamenwerking. En dit terwijl de interpersoonlijke relaties of uiteenlopende manieren van handelen en denken vaak de struikelblok vormen. Zowel in de omgang met collega’s, partners uit het Zuiden, als met het doelpubliek in het Noorden hebben onze sociale vaardigheden minstens evenveel impact als onze theoretische kennis of onze praktische knowhow.
Om dit aanvoelen op zijn waarheid te toetsen heeft Echos Communication een enquête gehouden. In 2012 hebben drie vierde van de Belgische ngo’s onze vragenlijst beantwoord. Twee grote leerpunten komen hieruit naar voren. Enerzijds erkent de sector unaniem dat de relationele en gedragsdimensie een grote rol speelt bij het slagen van projecten. Anderzijds bevestigt de grote meerderheid van de respondenten dat ze niet over tools of de nodige kennis beschikken om deze menselijke factoren te managen. En dit terwijl ze toch onmisbaar zijn om een efficiëntere en duurzamere internationale solidariteit op te bouwen.

Wat is het juiste evenwicht tussen de diverse types kennis en vaardigheden?

Kennis (29%) :
Knowhow (34%) :
Sociale vaardigheden (37%) :

Sociale vaardigheden komt op kop...

Op de vraag ‘wat is het juiste evenwicht tussen de diverse types kennis en vaardigheden om in uw ngo aangeworven te worden?’ wordt het belang van de sociale vaardigheden erkend. Men zet dit zelfs op de eerste plaats!

Welke competenties worden versterkt in opleidingen voor het personeel?

Kennis (63%) :
Knowhow (28%) :
Sociale vaardigheden (9%) :

...maar ze zijn moeilijk te managen en aan te leren!

Velen vinden dat sociale vaardigheden niet aangeleerd kunnen worden… Vandaag bestaan er nochtans talrijke hulpmiddelen om gedrag aan te pakken, rekening te houden met houding of gevoelens, een vertrouwensrelatie te bevorderen, de niet-tastbare aspecten van verandering te analyseren…  Sociale vaardigheden, die moet je ontginnen!

Plaats deze uitspraken op een schaal van 1 tot 10:

Elk mens draagt in zich mogelijkheden die nog niet tot uiting kwamen:
Gedrag heeft een invloed op de kwaliteit van de relatie:
De kwaliteit van de relatie heeft een invloed op de slaagkansen van een project:
Ik beschik over tools om gedrag te managen:

Wij noemen dat "de kloof tussen wat en hoe"

De Belgische ngo’s zijn zich bewust van het belang van de relationele en gedragsthematiek. Maar hoe gaan we nu over tot actie?

Ons gedrag en onze houding
hebben minstens evenveel impact
als onze vaardigheden en kennis…

Waarom belang hechten aan sociale vaardigheden?

Sinds een tiental jaren is de wereld van het ontwikkelingswerk volop in beweging. In princiepsverklaringen en discours spreekt men steeds vaker over de rol van de doelgroepen in het slagen van ontwikkelingsprogramma’s: men zegt dat ze zich het project moeten toe-eigenen (ownership). Men erkent ook het belang van de lokale partners van de westerse ngo’s: zij kennen de situatie beter en zijn het best geplaatst om te handelen. Ze missen slechts enkele competenties uit het westen om er te geraken (empowerment). Tot slot moeten de prioriteiten in de programma’s door de betrokken landen bepaald worden (alignment) zodat we kunnen komen tot een waarachtige partnerrelatie.

Over de grote principes is men het volmondig eens. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Concreet, hoe werk je aan ownership? Hoe zet je een relatie van gelijke tot gelijke op tussen een Westerse ngo en een lokale partner? Hoe laat je de collectieve intelligentie aan het woord? Welke dynamiek moet je creëren opdat mensen van elkaar zouden leren?

Voor de Westerse ngo’s vergen al deze vragen een goede dosis bevraging. Op alle continenten nemen lokale (maar ook nationale en internationale) actoren deze uitdaging aan voor hun dagelijks leven en hun toekomst. De rol van de ngo’s wordt steeds meer gedefinieerd als een steun voor de lokale partners. Om elkaar beter te begrijpen en om in dezelfde richting vooruit te gaan zijn onze houding en gedrag de eerste hefbomen die geactiveerd moeten worden.

De thematieken die Echos Communication aanboort zijn eerder ongewoon en niet altijd gemakkelijk te vatten. Voorbeelden en praktische cases zeggen meer dan een lange exposé. Daarom brengen we veel informatie over sociale vaardigheden op onze blog. Kom eens kijken!

In de praktijk

Wat wil ‘gedrag managen’ zeggen?

Kan je opleidingen volgen om beter te kunnen luisteren?

Hoe neem je de juiste beslissingen?

Moet ik mijn communicatiestijl veranderen?

Waarom neemt niemand deel aan mijn project?

Waarom ben ik geïrriteerd?

 

Vind het antwoord op onze blog

Ontdek onze projecten die sterk rekening houden met sociale vaardigheden

n´GO Magazine
- sensibiliseren -

n´GO Magazine
- sensibiliseren -

n’GO gaat over het belang van gedrag, houding en menselijke relaties in ontwikkelingssamenwerking.

Meer weten

Rondetafelgesprekken
- mobiliseren -

Rondetafelgesprekken
- mobiliseren -

Actoren in ontwikkelingssamenwerking verenigen om te praten over hun praktijkervaring, ze te documenteren en te verspreiden.

Meer weten

Territoriale Coaching
- uitvoeren -

Territoriale Coaching
- uitvoeren -

Lokale ontwikkeling bevorderen door het stellen van de juiste vragen. De aanwezige sterktes valoriseren, de menselijke relaties verbeteren en gedrag managen.

Meer weten

Colloquia en workshops
- delen -

Colloquia en workshops
- delen -

Een ontmoetingsruimte voor actoren in ontwikkelingswerk met het oog op leren en uitwisseling.

Meer weten

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.