+32 (0)10 24 80 69

n’GO nr 22

Miguel de Clerck

Een waarachtige relatie aangaan met Afrikanen is als een initiatie diepzeeduiken: men moet anders leren kijken, een andere manier van zich verplaatsen ontdekken, om beter afgesteld te zijn op een omgeving die aan andere wetten beantwoordt dan de regels die wij gewoon zijn als we op het Europese continent geboren zijn. Het dossier van dit nummer geeft ons een idee van de enorme waaier van domeinen die we anders moeten leren benaderen: wat een les in nederigheid! De realiteit aanvaarden zoals ze is zal de eerste stap zijn: zowel de aantrekkelijke facetten als de kanten die ons kunnen storen. Vervolgens leren dat wat wij opgestoken en begrepen hebben op één bepaalde plaats in Afrika niet veralgemeend mag worden voor het hele Afrikaanse continent; zelfs de Afrikaanse journalisten maken fouten tegen die regel! Dit laatste wordt aangekaart door onze ‘experten’ Sean Jacobs en Elliot Ross. Mogelijk kent u al enkele facetten van Afrika, of misschien bereidt u zich voor om het continent te leren kennen. In beide gevallen: veel leesplezier!

In dit nummer vindt u

Het Afrikaanse denken en doen

 Het dossier wijdt ons in in de brede waaier van Afrikaanse denkbeelden, prioriteiten en gedragspatronen. Opgelet: veralgemening en simplificatie loeren steeds om de hoek.

Portret: Gustave Massiah

Het portret van Gustave Massiah voert een personage van formaat op: een altermondialist van het eerste uur met een sterk geloof in Afrika.

Vooroordelen ontkrachten: 7de episode

Onze reeks over vooroordelen snijdt de zevende episode aan: de ‘openende vraag’ als stress-vermijdend alternatief voor de beschuldigende wijsvinger en het dwingende argument.
  • Na 5 jaar en 35 uitgaven vervelt n’GO tot een gebruiksvriendelijke journalistieke website, met een frequentere, toegankelijkere en nog pertinentere inhoud.

    Afspraak in september voor dit nieuwe avontuur!

    Echos Communication