+32 (0)10 24 80 69

Zuiderse wijsheid

Laurien Ntezimana : educatie

Meditation on the banks of Ganga: Rishikesh

 

Educatie wordt door zo goed als iedereen erkend als een noodzaak, als het te bewandelen spoor voor ontwikkeling van zowel individu als samenleving. Toch weerhoudt dit er bepaalde landen niet van om er geen prioriteit van te maken. Of ze maken er een Ministerie van propaganda van voor de heersende ideologie. Daarom moeten we eens duidelijk uitklaren wat we verstaan onder educatie.

De Latijnse oorsprong van het woord, e-ducere, betekent ‘naar buiten leiden’. Maar wat naar buiten brengen? De verborgen talenten! We moeten absoluut een bocht van 180° graden nemen, want we verwarren vaak educatie en onderwijs. Educatie beoogt een persoonlijke ontwikkeling en is van de orde van het zijn, terwijl onderwijs een ontwikkeling van competenties beoogt en van de orde van het doen is.

Eerst zijn, dan doen

Ontwikkelingssamenwerking is vaak gericht op het doen en al het andere is daaraan ondergeschikt. Dit verbergt een enge visie op ontwikkeling. Om integraal te zijn, moet ontwikkeling het verticale (zijn) en het horizontale (doen) verenigen. In deze alliantie moet het zijn op natuurlijke wijze voorafgaan aan het doen. Als we dat vergeten, beperken we ons tot productie van human resources in plaats van vorming van mensen.

geöffnete Holzdose aus Ruanda, mit Kieseln gefülltEen praktische case: de ngo
Imbanzabuzima (voorrang aan het leven)

In Rwanda zijn er mensen die zichzelf als verloren en definitief verworpen door de maatschappij beschouwen. Wij hebben een lokale ngo in het leven geroepen die de uitdaging aangaat om deze mensen aan zichzelf terug te geven door ze weer recht te trekken, allemaal samen, en aan het werk te zetten om zichzelf weer in handen te nemen. We willen samen met hen werken aan hun integrale ontwikkeling. Drie bewegingen in twee stappen!

Stap 1: ontwikkeling van het zijn of verticale ontwikkeling

Beweging 1

Het is belangrijk een kader te scheppen dat praten en luisteren bevordert. De mensen die bij ons langskomen hebben vaak heel wat miserie en dringende problemen te bespreken. Opdat zij zich kunnen uitdrukken, moeten we zoveel mogelijk luisteren zonder oordeel of voorgevormde ideeën. Daarna proberen we door vragen te stellen te ontdekken welke talenten deze persoon kan inzetten om zelf zijn problemen op te lossen. Dit is echt educatie in de eerste betekenis: iemand ervan overtuigen dat hij zelf de mogelijkheden in zich draagt om zijn problemen aan te pakken.

Beweging 2

Er is tijd nodig om je inwendige sterktes te ontwikkelen. Om mensen die gewoonlijk hun grond bewerken over de streep te trekken om nu ook hun innerlijke zijn te gaan bewerken, bieden we hun een verloning aan! Om hen te motiveren betaalt de ngo hun de opleidingsdag aan het gebruikelijke dagtarief van een arbeider. Zo worden de deelnemers één dag per week gedurende zes maanden betaald om de wetten van het leven te leren. In het begin zijn ze ietwat gechoqueerd en sceptisch tegenover de verwachte resultaten, maar de zekerheid betaald te worden overtuigt hen om mee te doen. Het plezier van de eerste sessies wekt beetje bij beetje hun nieuwsgierigheid en interesse op voor deze dagsessie die volledig gewijd is aan hun innerlijke zijn. Ze voelen veranderingen in hun lichaam en hun relatie tot de wereld evolueert. Ze voelen zich niet meer zo verloren. Dit is het moment waarop ze zichzelf echt weer in handen beginnen nemen.

De wetten zijn uiterst concreet en worden via ervaring aangeleerd. We concentreren ons op vier domeinen. De fysieke gezondheid benaderen we met ademhalingsoefeningen, stressbehandelingsmethodes of dieetlessen. We pakken ook de emotionele gezondheid aan. Basisvragen zijn hier: hoe laat je dingen los, hoe gebruiken we onze emoties of hoe leren we liefhebben? De mentale gezondheid, die verband houdt met iemands perceptie van de werkelijkheid en dus ook zijn vooroordelen, vormt een derde element. Tot slot werken we via spirituele gezondheid aan het bewustzijn en zelfverbetering.

Stap 2: Competentie- of horizontale ontwikkeling

Beweging 3

Na zes maanden hebben de deelnemers, verdeeld over teams van tien, een spaargeld van 240.000 Frw verzameld via de betaling van de opleidingsdagen. Ze hebben onder andere geleerd om kleine rendabele projectjes op te zetten en te beheren. Hun spaargeld geeft hen toegang tot microkredieten. Nu ze de vitale kracht hebben aangeboord, kunnen ze ook rijkdom vergaren met hun spaargeld. Ze hebben zichzelf teruggevonden en kunnen zich voortaan beredderen om te zijn, te doen en te delen, waarmee ze het menselijk leven in al zijn vormen bevattelijk maken. Bewijs geleverd!

Laurien Ntezimana

Educatie wordt door zo goed als iedereen erkend als een noodzaak, als het te bewandelen spoor voor ontwikkeling van zowel individu als samenleving.