+32 (0)10 24 80 69

n’GO nr 17

Miguel de Clerck

“Deze beslissing heeft mijn leven veranderd!” Of je nu beslist hebt om in het buitenland te gaan leven, te stoppen met roken, te veranderen van werk, te trouwen of nieuwe ideeën uit te testen, mogelijk heb je deze woorden al in de mond genomen… Een enkele reis naar een nieuw begin, een wit, nog in te vullen blad.
Wij hebben de kwalijke neiging de beslissing zelf te beschouwen als het begin van het veranderingsproces. Maar nog vóór de beslissing is genomen, hebben talrijke elementen de concrete uitwerking van je beslissing richting gegeven. Je verzamelt verschillende opinies, je objectiveert de situatie, je pluist alternatieven uit, je klaart wrevel uit, je moedigt participatie aan, je laat plaats voor twijfel… maar vooral: het moet duidelijk zijn of jij wel de best geplaatste persoon of groep bent om de juiste keuzes te kunnen maken. Zo niet kunnen mooie ideeën snel verzuren tot azijn. Zeg me hoe je beslissingen neemt en ik zeg je of het zal werken!

 

In dit nummer vindt u

 

 

Vooroordelen ontkrachten: de wereld zoals hij niet is, een vertekend beeld

Leer het beest – het vooroordeel – kennen en verbeter de verstandhouding met jezelf en met de anderen. Dit artikel legt de vinger op de verdraaide manier waarop we de wereld zien en reikt enkele pistes aan om je relatie met de andere te optimaliseren. We leren begrijpen waarom vooroordelen zoveel reactiviteit uitlokken…

Je plaats kennen

“Wie doet wat binnen een partnerschap? In de beleidslijnen wordt een steeds grotere rol toegekend aan lokale actoren – al wordt die theorie nog niet overal in praktijk omgezet. Steeds meer organisaties gaan uit van het subsidiariteitsbeginsel om op coherente wijze te kunnen groeien. Subsidiariteit berust op een vertrouwensrelatie, en die komt natuurlijk niet van de ene dag op de andere tot stand. Door langere tijd samen te werken leer je elkaar kennen en kun je lessen trekken uit je ervaringen. Eigenlijk is het een beetje als een liefdesrelatie.”

Portret : Stefaan Declercq, Algemeen Secretaris van Oxfam Solidariteit

 Een Oxfam Wereldwinkel opstarten heeft ooit meer voeten in de aarde gehad dan vandaag. Als 17-jarige richtte Stefaan Declercq met enkele vrienden de derde Oxfam wereldwinkel in België op. Het project werd al gauw de motor van talrijke lokale sociale acties, wars van de gevestigde instellingen en gedragen door meer dan 200 vrijwilligers. 27 jaar later werd de rebel van toen in zijn oude school bekroond met de Haec Olim-oudstudentenprijs. Heel even heeft de Oxfam-leider geaarzeld…

 

 

Foto van de maand: portretten van verzoening

 

  • Na 5 jaar en 35 uitgaven vervelt n’GO tot een gebruiksvriendelijke journalistieke website, met een frequentere, toegankelijkere en nog pertinentere inhoud.

    Afspraak in september voor dit nieuwe avontuur!

    Echos Communication