+32 (0)10 24 80 69

Home

– n’GO Magazine

Om de twee maand verschijnt n’GO Magazine en kan u het gratis downloaden.

Om het rechtstreeks te ontvangen…

 

ABONNEER U IN 15 SECONDEN

In elk nummer

Een inspirerend portret

Tussen levensweg en visie op mens en wereld… Een verrijkende getuigenis.

Een centraal dossier

Met standpunten en analyses, vaak met een anthropologische inslag.

Een gedetailleerd instrument

Collectieve intelligentie, participatieve aanpak, conflictbeheersing e.a. Voor ieder wat wils!

De serie 'Vooroordelen'

De link tussen brein en gedrag blijft niet langer onbekend terrein.

Een Zuiderse wijsheid

Dit rubriek gaat op zoek naar Zuiderse antwoorden op onze eigen uitdagingen.

Het standpunt van een specialist

Specialisten delen hun ervaringen en zetten u aan het denken.

n'GO Blog

Onze thematieken

1

Lokale ontwikkeling

Elk mens heeft in zich de mogelijkheden om zijn eigen ontwikkeling vorm te geven. Deze overtuiging is een van de pijlers van Echos Communication en ze wordt concreet in het project Territoriale Coaching en in de Harubuntu-prijs.

 

2

Vooroordelen ontkrachten

Vooroordelen vormen een enorme hinderpaal voor het tot stand komen van goede relaties tussen mensen. Verdwijnen de vooroordelen, dan verbeteren die relaties snel. Al gauw zie je een uitwisseling van kennis, competenties, hulpmiddelen, ideeën en meningen op gang komen. Ontdek onze opleidingen!

 

3

Soft-skills management

Het basis-aanvoelen van Echos Communication is dat de relationele en gedragsdimensie onvoldoende in rekening wordt gebracht in ontwikkelingssamenwerking. En dit terwijl de interpersoonlijke relaties of uiteenlopende manieren van handelen en denken vaak de struikelblok vormen.  Wil u hier meer over weten?

 

4

Naar een nieuw samenwerking systeem

Een deel van onze inspanningen is erop gericht om beleidsmakers het belang van menselijke omgangspraktijken te doen inzien, zodat het als een permanent gegeven in het samenwerkingsproces geïntegreerd wordt. Join us!

Maak verandering gemakkelijker

 

 

 

Tijdens ons laatste colloquium werden verschillende workshops aangeboden. Ontdek in drie minuten hoe u verandering beter kan begeleiden.

 

– Waar gaan we naartoe? –

 

ONTDEK ONZE PROJECTEN          HET TEAM          ONZE PARTNERS          ONZE MISSIE

Onze opleidingen

services_creat3

Ontkrachten van vooroordelen, leiderschap en territoriale coaching zijn de drie domeinen waarin wij opleidingen aanbieden. Ze richten zich tot verschillende doelgroepen, van 7 tot 77 jaar! Ontdek onze verschillende formules, die aangepast kunnen worden in functie van uw noden.

Vooroordelen begrijpen en omgaan met diversiteit!

Heb jij vooroordelen? Mooi zo! Dat betekent namelijk dat je een goed werkend stel hersenen hebt… Maar klop je toch niet te snel op de borst; durf je ook je eigen vooroordelen in vraag te stellen? Echos Communciation heeft niet de ambitie om vooroordelen uit te roeien, maar wel om aan te tonen hoe ze werken, zodat iedereen ze voor zichzelf kritisch kan bekijken. Onze opleidingen zijn erop gericht de deelnemers te laten voelen en begrijpen dat vooroordelen een volkomen natuurlijk fenomeen zijn dat onvermijdelijk is in de menselijke samenleving.

Meer weten

Meer leiderschap verwerven en zijn talenten ontwikkelen

onze opleidingen over leiderschap gaan verder dan de definities. Ze vinden nauw aansluiting bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Via specifieke oefeningen ontdekt en identificeert de deelnemer de essentiële elementen die een leider maken: visie, strategie, overtuigingskracht, communicatie, charisma, vertrouwen, conflictbeheersing… De opleidingsmodule wil deze karakteristieken opwekken of ontwikkelen bij de student. Ook het bewustzijn van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met leiderschap wordt aangewakkerd door te werken op ethiek en leiderschapswaarden.

Meer weten

Territoriale coach worden en synergieën begeleiden

Territoriale Coaching is een proces dat maakt dat de actoren van een bepaald gebied sneller hun verantwoordelijkheid opnemen en zelf hun eigen ontwikkeling bepalen. Ze verschilt van traditionele benaderingen door de manier waarop ze oplossingen laat ontstaan bij de deelnemers en door de speciale aandacht die gegeven wordt aan gedrag en menselijke relaties. De territoriale coach heeft in dit proces een centrale rol. Hij faciliteert het beslissingsproces, hij laat de kwaliteiten en het potentieel van de deelnemers tot uiting komen, en hij staat garant voor de uitvoering van verantwoordelijkheid en de engagementen van elkeen.

Meer weten

Ontmoet ons team

De kwalitatieve aanpak van elk van onze opdrachten is de vrucht van de multidisciplinaire bekwaamheid van het team, van zijn capaciteit om de verschillende gezichtspunten te integreren en zichzelf in vraag te stellen, en ten slotte, van zijn engagement.

Ik stel u met grote fierheid het team van mannen en vrouwen voor die de organisatie dagelijks doen leven en een inspiratiebron zijn voor talrijke leden, lezers en partners.

Contacteer ons, uw vragen zijn goud waard!

 

ONTDEK HET TEAM CONTACTEER ONS

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.