+32 (0)10 24 80 69

n’GO nr 33

Miguel de Clerck

De manier waarop we de andere benaderen bepaalt hoe hij zal reageren. Dat geldt voor het vredesproces, maar het principe is evengoed van toepassing in het toerisme. Wellicht zit daarin het verschil tussen ‘toerisme’ en ‘geëngageerd toerisme’. Diezelfde ingesteldheid maakt dat bij Territoriale Coaching de lokale verkozenen hun vooroordelen tegenover de bevolking kunnen overstijgen en omgekeerd. Opnieuw maakt de menselijke component, die complementair is aan de technische aanpak, het verschil. Het vergt echter een inspanning om deze houding te verwerven. Jammer genoeg bestaat er een parallel tussen naar het buitenland gaan om daar terug te vinden wat je thuis kent en iemand (een leider) volgen om bevestigd te worden in je eigen wereldbeeld…

Ik wens u veel leesplezier en reflectie met dit nieuwe n’GO-nummer.

In dit nummer vindt u

Geven solidaire reizen ontwikkeling een boost?

Toerisme is in heel wat landen de belangrijkste economische sector, die zorgt voor buitenlandse deviezen en jobs. Maar zijn opkomende landen per se gebaat bij al dat reizen? In welke mate gaan de lokale bevolking en omgeving er echt op vooruit? Enige duiding bij solidaire, eerlijke en duurzame reizen is op zijn plaats aan het begin van het Internationale jaar van duurzaam toerisme voor ontwikkeling.

Portret: Annemarie Gielen

Ze werd niet militant geboren, noemt zichzelf geen barricadespringer. Maar een toevallige vertaalopdracht veranderde het universum van Annemarie Gielen fundamenteel. Ze sloot zich aan bij de Russische ngo Soldatenmoeders van Sint-Petersburg, die haar pad effende voor een onvermoeibaar, jarenlang pleidooi voor geweldloze vredesopbouw.

Spotlight: Populisme, waarheid en informatie. Waarom ik het ergste vrees.

Donald Trump is vandaag de centrale figuur in een diepgaand debat dat bepalend is voor de toekomst van de democratie: over hoe we ons verhouden tot feiten en waarheid. Maar het gaat niet alleen over hem. Ook andere rechts-nationalistische politieke zwaargewichten zoals Marine Le Pen, Geert Wilders, Viktor Orban, Nigel Farage of Recep Erdogan bespelen dit thema en zouden daarin de bovenhand kunnen halen. Want een deel van de bevolking is niet op zoek naar de waarheid, maar wil enkel bevestigd worden in haar wereldbeeld en in de simplistische oplossingen die daaruit voortvloeien.
  • Na 5 jaar en 35 uitgaven vervelt n’GO tot een gebruiksvriendelijke journalistieke website, met een frequentere, toegankelijkere en nog pertinentere inhoud.

    Afspraak in september voor dit nieuwe avontuur!

    Echos Communication

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.