+32 (0)10 24 80 69

No shortcut to development

No shortcut to development

Patrick Develtere, professor ontwikkelingssamenwerking aan de KULeuven en Voorzitter van Beweging.be, reflecteert reeds jaren over zinloze en zinvolle Noord-Zuidpartnerschappen. Hij toont zich een grote voorstander van de versterking van de organisatorische en institutionele capaciteit van de partner. Daarmee bedoelt hij -heel anders dan de term doet vermoeden -geen interne organisatiekwestie. Institutionele capaciteit gaat over hoe omgegaan wordt met andere actoren in de maatschappij, waarmee de relatie harmonieus of conflictueus kan zijn.

Develtere schuift de Grameen Bank, een gerespecteerde microfinancieringsinstelling, naar voren als een uitmuntend voorbeeld. In Bangladesh bestaat de cultuur van de Purdah, die aan vrouwen verbiedt zich in de publieke ruimte te vertonen. Deze cultuur wordt door de lokale moslimhiërarchie in stand gehouden, wat de ongelijkheid tussen man en vrouw ernstig tekent. De Grameen Bank heeft echter alle mogelijke krachten en haar volledige lobby- en netwerkcapaciteit aangesproken, waardoor ze voldoende institutionele capaciteit opbouwde om te bekomen dat vrouwen voortaan eenmaal per week mogen samenkomen.

Ontwikkelingssamenwerking is een werk van lange adem dat een systematische opbouw vraagt. There is no shortcut to development. Zonder kennis van de lokale maatschappij en vertrouwen in de plaatselijke bevolking kon Grameen Bank onmogelijk bereiken wat het toch deed. De belangrijkste factor is daarom tijd: ruimte om te investeren in relaties, tijd om tussendoelstellingen te bereiken en om de ritmiek van ter plaatste te kunnen respecteren. Wij moeten ervoor oppassen dat we de relatie met onze partners in het Zuiden niet reduceren tot een papieren afstandsrelatie, zegt Develtere.

SYLVIE WALRAEVENS

 

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.