+32 (0)10 24 80 69

VERSLAG n’GO-debat over klimaat en ontwikkeling: “We hebben innovatie tot de 1000ste macht nodig!”
Verslag n’GO-debat

Klimaat en ontwikkeling: “We hebben innovatie tot de 1000ste macht nodig!”

Op 30 oktober organiseerde n’GO Magazine een zeer actueel debat over “Milieuzorg en ontwikkeling: informatie en middelen genoeg, nu de mens nog…”. In de aanloop van de klimaattop van Parijs, bleven we op typische n’GO-wijze weg van het grote politieke discours, maar stelden we de vraag hoe we het menselijke handelen in een stroomversnelling kunnen brengen. Panelleden Jan Wyckaert, verantwoordelijke strategy & stakeholder engagement bij Vredeseilanden, en Lies Craeynest , EU policy advisor on climate change and global food security bij Oxfam, getuigden van veel expertise en openheid voor een nieuwe aanpak.

IMG_5110 Jan Wyckaert riep op om de sequentie sensibilisering – attitudeverandering – gedragsverandering te vergeten. Ergens vierkant achter staan leidt niet automatisch tot een consequente gedragsverandering, zo sprak hij uit jarenlange ervaring. Daarom biedt projectwerk (de lineaire weg van doelstellingen formuleren en daar naartoe werken) niet langer oplossingen. We moeten werken vanuit een globale analyse, waarbij alles verbonden is: het sociale, economische en ecologische. Een model zoals 4E, erkent complexiteit en pakt de zaken systemisch aan. De 4E’s staan voor Engage (maatschappelijk draagvlak creëren), Exemplify ( innovatie, experimenten, labo-werk), Enable (een stimulerende overheid:  via fiscaliteit en andere middelen) en Encourage (de consument geen keuze laten).

Jan Wyckaert en Lies Craeynest wezen beide  het lineaire silodenken aan als een van de hoofdoorzaken van de te trage omwenteling in de ngo-wereld. We hebben innovatie tot de 1000ste macht nodig! We moeten systemisch denken en handelen. Overheid, privé, ngo’s en kennisinstellingen  moeten connecties maken, alleen geraken we er niet uit. En hoe krijgen we de achterban mee? In onze campagnes moeten we dringend  een nieuw frame naar voren schuiven. Ontwikkeling en klimaatzorg zijn geen Noord-Zuidverhaal meer. Het gaat over ons. Onze Westerse samenleving moet op productie en consumptie inzetten.

IMG_5106Lies Craeynest toonde zich voorzichtig optimistisch. Zij gelooft dat een kantelmoment niet veraf is. Er komt de laatste tijd veel ‘vuil’ naar boven drijven en dat zou de zaken wel eens in een stroomversnelling kunnen brengen. De alternatieven, waarvoor ngo’s reeds jaren (in de woestijn) pleiten, zullen erkend worden als waardige oplossingen. Ngo’s hebben veel voorbereidend werk gedaan en staan klaar voor de nieuwe wending, aldus Lies Craeynest.

To be continued in Paris…

 

 

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.