+32 (0)10 24 80 69

Leadership: democratie werkt beter! (en andere bijzonderheden…)

Radar

Leadership: democratie werkt beter

Kurt Lewin is gekend als een pionier in gedragsstudies. Reeds in 1947 heeft hij een test uitgevoerd om na te gaan welke leiderschapsstijl het meest succesvol is. Er werden drie types getest: de autoritaire stijl, de democratische en de laisser-fairestijl.
Het experiment stuurde drie groepen kinderen van tien jaar naar een bos. Elke groep kreeg een precieze opdracht en een leider die eerst aan elk kind een taak en rol moest toekennen, ze dan moest controleren en tot slot beoordelen. Elke leider speelde achtereenvolgens één van de drie rollen om subjectiviteit uit te sluiten. Elke groep kinderen werkte dus met een eigen leider die telkens een andere rol opnam. De autoritaire leider bepaalde alle rollen en acties, de democratische leider liet de rollen kiezen en hakte dan de knoop door, en de laisser-faireleider bleef passief. Waarnemers hebben het rendement en de kwaliteit van de acties alsook de aanwezigheid van agressief gedrag (verbaal en fysiek) bekeken. Uiteindelijk bleek de groep met de laisser-faireleider het minst succesvol. De meest bekwame groep werd geleid door de democratische leider. In de groep geleid door een autoritaire leider was de sfeer soms goed, soms slecht.

Leadership : la démocratie plus efficace Influence sociale et leadership dans la direction des personnes

Waarom gedrag veranderen zo moeilijk is en waarom u toch verder moet proberen

Harvard Medical School heeft in maart 2012 een ongelooflijk interessante studie gepubliceerd over gedragsveranderingen. Samengevat legt deze studie uit hoe alle, zelfs vruchteloze inspanningen om een gedrag te veranderen de moeite waard zijn. De reden hiervoor vindt men in het transtheoretical model (TTM), dat in de jaren ‘80 ontwikkeld werd en vijf fases uittekent in de bewerkstelling van verandering: de voorbezinning, de bezinning, de voorbereiding, de actie en het onderhoud. Deze studie is origineel omdat ze aantoont dat mislukking zo goed als inherent is aan het proces. Zo moet hervallen niet beschouwd worden als een impasse – ‘ik kom er nooit’ – maar integendeel als een essentiële etappe in een evolutie die slechts zelden lineair is. Hervallen en opnieuw proberen is normaal.
Meer weten : “Why behavior change is hard – and why you should keep trying”
Article : Prochaska JO, et al. “In Search of How People Change”, American Psychologist (Sept. 1992), Vol. 27, No. 9, pp. 1102–14.

n’GO 03 – Mohamed Arejdal

Twee in één. Deze foto is het werk van de Ma¬rokkaanse kunstenaar Mohamed Arejdal. Zijn Arabische titel is ‘Itnan Fi Wahed’, wat ‘twee in één’ betekent. De foto kadert in zijn werk rond de dubbelzinnigheid van de blik: “Ik toon hier de andere die op een ietwat vreemde wijze in mij leeft… ik heb het aange-zicht van de schizofrenie van onze maatschappij willen weergeven.” Een geslaagde opzet, die tegelijk vragen oproept en perfect illus¬treert dat in de ogen van heel wat Westerlingen elke moslim in zich de kiem draagt van een radicale islamist… Contact: Mohamed Arejdal mohamed.arejdal(at)gmail.com

Alle foto’s van de maand

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.