+32 (0)10 24 80 69

n’GO nr 23

Miguel de Clerck
“De gevende hand is sterker dan de ontvangende”. Maar soms hebben we een duwtje in de rug nodig om de eerste stap te zetten of om tijdelijke problemen te boven te komen. Noodhulpverleners hebben zonder twijfel hun plaats in die punctuele hulp. De relatie tussen helpende en hulpbehoevende of gevende en ontvangende laat ook geen plaats voor een relatie van wederkerigheid. Kunnen hulpverleners daarmee om?
De meest prangende vraag is wat er gebeurt na de crisisfase en vóór de ontwikkelingsfase. Zal de afstand tussen hulpverlener en geholpenen verminderen? Zullen de waardenconflicten die de expat ondervindt hem ertoe aanzetten om zichzelf in vraag te stellen, om meer nederigheid aan de dag te leggen en een lerende houding aan te nemen in een omgeving die hij of zij niet kent? Zullen de Afrikaanse samenlevingen op hun beurt de onafhankelijkheid toejuichen of een partnerrelatie aangaan die symmetrisch is?
In dit nummer botsen contrasterende opvattingen. Een gedroomde gelegenheid om een debat te organiseren met de belangrijkste gesprekspartners uit het dossier. Afspraak op 15 juni om 12u om orde op zaken te stellen! Klik hier om u in te schrijven! Hopelijk kunnen we elkaar daar begroeten!

In dit nummer vindt u

Ngo’s op de rand van het imperialisme

De laatste jaren kende die een ontwikkeling waarbij lokale bevolkingsgroepen steeds meer in rekening worden gebracht. Toch bestaan er nog heel wat grieven wanneer grote ngo’s doordrongen blijven van een Westerse visie op humanitaire actie. Het dossier gaat hier dieper op in.

Portret: Lily Deforce

Het portret van Lily Deforce, directeur van Fairtrade Belgium, toont een vrouw met sterke overtuigingen, die evenwel niet vies is van compromissen. Het is de basis van samenleven.

Vooroordelen ontkrachten: 8de episode

Onze reeks over vooroordelen snijdt een achtste episode aan: Vooroordelen zijn een aanvechten van de waarden van de andere. Ziehier een uitnodiging tot bewustzijn van onze eigen waarden én antiwaarden!
  • Na 5 jaar en 35 uitgaven vervelt n’GO tot een gebruiksvriendelijke journalistieke website, met een frequentere, toegankelijkere en nog pertinentere inhoud.

    Afspraak in september voor dit nieuwe avontuur!

    Echos Communication

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.