+32 (0)10 24 80 69

Hoe pak je ‘t aan om…

zekerheid te geven bij stress of angst

Net een paling… Onmogelijk te vangen. Er is duidelijk iets dat niet klopt.

Drie dagen had het al klaar moeten zijn en het gaat nog steeds niet vooruit. Hij is angstig. Was hij maar ergens anders. Hoe meer hij met zijn verantwoordelijkheden geconfronteerd wordt, hoe meer hij zich laat hangen, hoe minder hij beslissingen neemt. Of erger, hij vermijdt elke blik in de gangen. Welkom in de wereld van de vlucht!

We keren terug naar Henri Laborit met zijn drie vormen van stress. In het tweede nummer van n’GO hadden we het over inhibitiestress. Een logische opvolger is de vluchtreactie bij stress en de praktische gevolgen die eruit voortvloeien: hoe kunnen we ontdekken wanneer iemand een vluchtreactie vertoont en hoe kan die persoon uit deze si­tuatie geholpen worden?

Wat gebeurt er als een prooi – laten we een gazelle nemen – zich bedreigd voelt door een aanvaller – een leeuw bijvoorbeeld? Niet moeilijk, de reflex om te overleven doet haar hals over kop weggalopperen. Ze verliest bijna het bewustzijn door de imposante leeuw die haar achtervolgt. Door die onachtzaamheid heeft ze een onaange­name verrassing niet in de gaten. Op haar vluchtroute staan enkele leeuwinnen lik­kebaardend te wachten op hun feestmaal. Gelukkig zit de natuur goed in elkaar en kan de gazelle vaak ontsnappen.

Wat gebeurt er als een man of een vrouw oog in oog komt te staan met dezelfde leeuw? Het verschil is niet groot, ze zet­ten het op een lopen.

Deze reflex is het eerste overlevingsinstinct waar de mens zijn ontwikkeling aan te danken heeft. In een boom klimmen buiten beschouwing gelaten, lijkt vluchten een simpele reflex, maar het is wel de eerste: lopen, vluchten.

Onaangepast gedrag

Dit onmisbaar vlucht-en overlevingsme­chanisme, dat in het instinctieve deel van onze hersenen ligt, werkt ook bij zaken die niets te maken hebben met overleven. Als je bijvoorbeeld een rapport moet schrijven en je je niet competent voelt voor de taak. Je moet spreken voor een publiek, maar je voelt je er niet lekker bij. Je moet een medewerker de les lezen, maar je hebt een hekel aan conflict.

Je moet een hoop papierwerk invullen en je hebt er geen verstand van, noch de zin om het te doen. Er zijn duizenden voorbeelden van dingen die je liever niet doet en maar al te graag aan anderen overlaat. Ze veroorza­ken een vluchtreactie. Tegenwoordig is het sociaal gezien moeilijker om ertussenuit te knijpen.

De wil om te vluchten is te merken aan verschillende micro-gedragingen. Het lichaam is niet in staat om die impulsen te verbergen en dus zijn er kleine trekjes merkbaar…

Observeren om te identificeren

Echt moeilijk wordt het als we de vluchtreactie bij stress willen opsporen aan de hand van symptomen en dus ook gedragsaspecten. Maar één symptoom volstaat niet. We nemen het voorbeeld van slapeloosheid, één van de symptomen van de vluchtreactie.

De eerste valstrik: is het wel een stressreactie? Slapeloosheid heeft veel oorzaken: overmatig drankgebruik, cafeïne, slaapapneu, gebruik van laxerende middelen, Parkinson, enz.

Tweede valstrik: niet alle symptomen zijn gemakkelijk te observeren. Sommige mensen kunnen ver­rassend goed hun angst verbergen en anderen gaan nooit iets vertellen over hun slapeloosheid. Alleen door een opeenstapeling van symptomen kan je tot een goede conclusie komen.

Om deze detectiveklus te klaren, is het belangrijk te ontdekken wat iemand syste­matisch te laat doet komen, of welke din­gen hij nooit doet die hij eigenlijk wel zou moeten doen. Dit is een eerste aanwijzing van een functiestoornis. Maar nu weten we nog niet om welke functiestoornis het gaat. De tweede stap is kijken naar gedra­gingen waar normaal nooit naar gekeken wordt, zoals een ontwijkende blik of het hoofd laten hangen. Voor de één is luisteren vanzelfsprekend, voor de ander is het een heuse opgave. Maar het blijft een essen­tiële vereiste voor een goede interactie. Met een goede diagnose kan het gedrag juist geïnterpreteerd worden en kan de persoon op de gepaste manier uit de stresssituatie geholpen worden. Het belangrijkste is om met volle overgave aan een structurele oplossing te werken.

 

 

De symptomen van de vluchtreactie

Fysiologische symptomen

 • Schaamrood
 • Slapeloosheid
 • Regelmatig slikken
 • Snelle ademhaling
 • Hartkloppingen

Micro-gedragssymptomen

 • Ontwijkende blik, op zoek naar een uitweg
 • Geveinsd lachen
 • Onstabiele stem

Interne gevoelens

 • Zin om ergens anders te zijn
 • Zenuwen, gêne
 • Angst, vrees voor agressie
 • Angst voor druk
 • Op zoek naar harmonie en verzoening
 • Mentale verwardheid, moeite om gedachten te ordenen

De symptomen kunnen samen voorkomen.

Hoe omgaan met vluchtreactie bij stress?

1

De boodschap begrijpen

Een persoon met stress in een vluchtsituatie is vaak meegaand omdat hij weet dat hij dingen doet die hij normaal niet doet. Maar dit lost het probleem niet op. De boodschap achter “nee, ik wil niet, ik voel me niet zeker, ik kan het niet, ik heb niet genoeg middelen, ik ben bang om te falen” enz. is eenvoudig: “Ik kan de confrontatie niet aan, dus vlucht ik.”

2

Natuurlijke reflex vermijden

Als iemand op de vlucht slaat, is de klassieke reactie: “wat denk je zo te bereiken?” Dan begint een opsomming van wat hij moet doen. We wijzen hem terecht, spellen hem de les of erger. De persoon in kwestie is snel geïrriteerd. Hij wordt bedreigd of zelfs bestraft. Vanzelfsprekend duwt deze reactie de persoon in een hoekje en is er maar één uitweg: zich uit de voeten maken.

3

Uit de stresssituatie geraken

De eerste stap is de deur openzetten. De analogie: als je een kat in je armen klemt, wil ze liefst zo snel mogelijk weg. Ontspan je greep en de kat zal rustig enkele meters verder gaan zitten. Haar angst is ook verdwenen.

Als een gestresseerde persoon een uitweg vindt, is hij opgelucht. Die uitweg kan letterlijk of figuurlijk zijn: Als je weet dat het in vijf minuten tijd is opgekomen, dan kan het ook weer in vijf minuten verdwijnen… Kortom, dedramatiseren. Tweede stap: overgaan tot actief luisteren. Neem een coöperatieve houding aan die je een klare kijk geeft. In een stresssituatie zijn de gedachten vaak verward en gericht op één enkel doel, de vlucht. Door open vragen te stellen kan je de ander helpen om uit te drukken wat er vastzit. Daarna kan je objectief herformuleren. Je moet de persoon zelf zijn doelen laten bepalen om hem het gevoel te geven de situatie onder controle te krijgen. Stap voor stap iemand de ogen openen zonder dreiging van een sanctie zal de stress verdrijven.

4

Structurele oorzaken aanpakken

Zodra de persoon weer de oude is, moet je de oorzaken zoeken die tot de stresssituatie hebben geleid. Anders zullen dezelfde oorzaken weer dezelfde effecten uitlokken.

 

Wat zegt Larousse hierover?


Vlucht:Proberen zich te verbergen, zich onttrekken aan iets penibels, iets gevaarlijks: vb. “De vlucht wordt haar eerder verweten, dan haar verant-woordelijkheden.”

Meer weten

L’intelligence du stress, Jacques Fradin. Éditions Eyrolles (2008).

La légende des comportements, Henri Laborit. Éditions Flammarion (1994).

Voor een overzicht van stressgerelateerd gedrag(vlucht, strijd, terugtrekking).

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.