+32 (0)10 24 80 69

Besnijdenis, gedwongen huwelijken, kinderarbeid: ‘schadelijke’ praktijken?

n’GO-debat

Besnijdenis, gedwongen huwelijken, kinderarbeid: ‘schadelijke’ praktijken?

Op vrijdag 27 februari organiseerde n’GO zijn eerste debat: een initiatief dat volgde op de publicatie van het n’GO-dossier over schadelijke traditionele praktijken en de uitdagingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Naar aanleiding van uw reacties op het artikel hebben we enkele experten die in het dossier werden geïnterviewd, uitgenodigd om met u te debatteren over deze gevoelige vragen.

IMG_4991

Eén van hen was Céline Verbrouck, voorzitster van de vzw Intact. Zij belichtte het juridische aspect van de kwestie, met een specifieke focus op vrouwenbesnijdenis.

Dominique Jacquemin, professor Moraaltheologie aan de UCL liet zijn licht schijnen over de ethische aspecten van een samenwerking met volkeren die schadelijke traditionele praktijken toepassen.

Tot slot deelde Dr. Paul De Munck ons zijn ervaring met traditionele genezers in diverse landen in het Zuiden. Hij toonde ons hoe de samenwerking tussen geneesheren van de officiële gezondheidsdienst en traditionele genezers uitmondde in rijke ervaringen.

We danken de sprekers voor hun waardevolle bijdragen aan dit debat, maar evenzeer het publiek dat aangrijpende getuigenissen bracht en pertinente vragen stelde. Zij hebben dit evenement omgevormd tot een memorabel moment van uitwisseling.

We brengen hier een video-uittreksel van de tussenkomst van Dominique Jacquemin. Het onderwerp: « Hoe moeten we ons opstellen tegenover bevolkingsgroepen die een beroep doen op schadelijke traditionele praktijken? Op welke grond kunnen we die praktijken trouwens ‘schadelijk’ noemen? Zijn ze dat op absolute en universele wijze of brengen ze die bevolkingsgroepen iets goeds bij dat wij niet kunnen begrijpen door ons culturele referentiekader? Tot slot, zijn deze praktijken een uitdaging voor ontwikkelingssamenwerking? Indien ja, hoe dan? »

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.