+32 (0)10 24 80 69

Mannen en vrouwen: zijn subjectieve verschillen objectiveerbaar?

Mannen en vrouwen: zijn subjectieve verschillen objectiveerbaar?

Frau / Mann

Praten over de verschillen die vrouwen en mannen onderscheiden, daarbij ook subjectieve criteria aanhalen maar tegelijk niet vervallen in stereotypes die de patriarchale denksystemen hebben gekenmerkt… een heel complexe en zelfs gevaarlijke oefening, maar journalist Dale O’Leary heeft zich eraan gewaagd. Hij wijst reeds vooraf op de valkuilen die hij wil vermijden: « Wie de verschillen tussen de genders willen bevestigen, moet vooral niet teruggrijpen naar de stereotypes die de vrouwen de toegang hebben beperkt tot de arbeidsmarkt en de politieke wereld – stereotypes die kenmerken en talenten, deugden en ondeugden tegenover elkaar plaatsen… » Je moet stereotypes vermijden, maar je moet daarom niet ontkennen dat er subjectieve verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen en die hebben te maken met de rol die de beide geslachten opnemen in de familie en met de perceptie ervan. Eigenlijk zijn die verschillen essentieel om het onderscheid te begrijpen tussen de geslachten, of de meest radicale feministen het daarmee eens zijn of niet:
« Om de verschillen tussen mannen en vrouwen te begrijpen zouden we moeten beginnen met te kijken naar hoe mannen en vrouwen hun rol in de familie zien.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar verschillend op bepaalde vlakken en gelijkaardig op andere. Terwijl we over het algemeen over vrouwen praten als ‘het andere geslacht’ zijn mannen en vrouwen geen gepolariseerde tegenstellingen. […] Maar hun verschillende percepties van hun verantwoordelijkheden in de familie zorgen voor een andere positionering tegenover werk, de wereld en de maatschappij in het algemeen. » Wat zijn dan die percepties? Hoe vormen ze de subjectieve verschillen die volgens Dale O’Leary het onderscheid maken tussen vrouwen en mannen? Zijn die verschillen onveranderbaar? Lees het artikel van Dale O’Leary hier.

Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies.